Görüşlerinizi
Paylaşın
BAĞIŞLARIN İNDİRİMİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan 19.09.2021 tarihli "Bağışların İndirimi" konulu yazıda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

"Ankara Valiliği'nin 02.08.2021 ve 17.08.2021 tarihli olurları ile orman yangınlarından ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerin zararlarının karşılanmasına katkı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 03.08.2021 tarihinde kampanya başlatılmış olup yardım kampanyası oda ve borsaların yanı sıra üyelerin de değerli katkılarıyla halen sürmektedir. Kampanyaya değerli katkılarıyla destek veren kurumlar vergisi mükelleflerinin, nakdi bağışlarının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesiyle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından talepte bulunulmuştur.

Buna göre, kampanya kapsamında duyurulan banka hesaplarına, aktarılan bağış tutarlarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlük tarihi olan 13.08.2021 tarihinden sonra (bu tarih dâhil), bu karar kapsamındaki Acil ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nca duyurulan hesaplara aktarılması kaydıyla, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda her bir mükellefe ilişkin bilgiler ile yapılan bağış tutarının ayrı ayrı gösterildiği makbuz veya banka dekontlarının indirimin tevsiki için muhafazası gerektiğinden, ilgili belgeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bağış yapan kurumlar vergisi mükelleflerine iletilecektir."

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası