Görüşlerinizi
Paylaşın
AEB ÜLKELERİNE FORM-A BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda; bilgileri olduğu üzere Ticaret Bakanlığı'ndan muhtelif tarihlerde alınan yazılardaki talimatlar uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) aldığı bir karara istinaden, AEB üyesi ülkelere ülkemizden Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemeye başlanmıştır.

Bu defa, ilgide kayıtlı yazıda, AEB'nin kararlarında ve/veya ilgili Bakanlığı muhatap yazılarında, ülkemizden 12 Ekim 2021 tarihi öncesinde sevkiyatı gerçekleştirilmiş olan eşyaya ilişkin, FORM-A Belgelerinin usulüne uygun olarak sonradan verilmesi halinde kabul edilmeyeceğine dair bir hususa yer verilmediği açıklanmış; bu kapsamdaki eşya için "sonradan verilmiştir" ibaresiyle FORM-A Belgesi'nin düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmadığının değerlendirildiği  belirtilmiştir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası