100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
KUZEY İRLANDA'YA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENMESİ HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, Kuzey İrlanda'ya yapılacak ihracat işlemlerinde A.TR Dolaşım Belgesi'nin düzenlenebilmesine yönelik, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nde (MEDOS) gerekli güncellemelerin TOBB tarafından tamamlanmış olduğu ve konu hakkındaki duyurunun MEDOS'tan yapıldığı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir diğer yazıda ise Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünler" ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak, İngiltere tarafıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünler"in Kuzey İrlanda'da çeşitli önlemlere tabi tutulmaması ve girişte OGT hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi amacıyla, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşya için, Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Kuzey İrlanda'ya AB ve İngiltere dışında üçüncü ülkelerden gerçekleştirilecek ticarette uygun vergi oranlarının belirlenmesine ilişkin olarak, İngiltere ile gerçekleştirilen görüşmelerde,

  • Bahse konu risk kriterinin büyük ölçüde yürürlükte olan İngiltere ve AB gümrük vergisi oranları arasındaki hesaplamaya dayanmakta olduğu,
  • Kuzey İrlanda'ya ithal edilecek nihai kullanım ürününün ilgili tüm menşe kurallarını karşıladığı durumlarda, ilgili eşyanın riskli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla geçerli olan gümrük vergisinin hesaplanmasında, AB ile İngiltere'nin ayrı ayrı üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarındaki tercihli tarife oranlarının kullanıldığı,
  • Bu durumda, her iki anlaşma kapsamındaki gümrük vergisinin %0 olması durumunda, ticari önlem ve işlemeye (Commercial proccesing) tabi ürünlerin "riskli" olarak dikkate alınması durumu dâhil olmak üzere, başka bir gümrük vergisi, önlem veya muafiyete tabi olmayan ürünlerin riskli olarak nitelendirilmeyeceği ve İngiltere tercihli gümrük oranının %0 olarak tahsil edileceği,
  • Ürünün yalnızca İngiltere serbest ticaret anlaşması uyarınca menşe kurallarını karşılayabilmesi durumunda ise, geçerli olan AB gümrük vergi oranının MFN oranında tahsil edileceği,
  • AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük ve aradaki farkın %3'e eşit veya daha büyük olduğu durumlarda ürün otomatik olarak riskli olarak kabul edilerek üründen mevcut AB gümrük vergisinin tahsil edilebildiği,
  • AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük olduğu ancak aradaki farkın %3'ten daha az olduğu durumda ise ticaret erbaplarının BK Tacir Şeması (UK Trader Scheme: AB'ye ithal edilmek üzere Kuzey İrlanda'ya getirilen AB gümrük oranı %0'ın üstü olan "riskli olmayan" ürünler için İngiltere tarafından verilen yetkilendirme sistemi) altında "riskli olmayan" eşya beyan şartlarını dikkate almalarının gerektiği,
  • AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisi daha az veya eşit olduğu durumlarda, ürünün risksiz olarak kabul edilebileceği,
  • Ayrıca ithalatçıların AB veya İngiltere tercihli gümrük oranlarından hangisine yönelik işlem talebinde bulunduğunun, eşyanın riskli veya risksiz olarak belirlenmesini etkileyebileceği yönünde bilgi aktarılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu riskli eşya, İngiliz makamlarınca Kuzey İrlanda'da bir risk değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle tespit edilmekte olup, konuya ilişkin olarak aşağıda yer verilen internet sitesinden daha fazla bilgi edinilebilmektedir:

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası