Görüşlerinizi
Paylaşın
TOBB SEKTÖR MECLİSLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen yazıda, "TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli" düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda şu bilgilere yer verilmektedir:

"Malumları olduğu üzere dünya ticareti Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenmektedir. Sınırda karbon vergisi düzenlemesi de öngören Mutabakat, başta enerji sektörü olmak üzere pek çok sektörü derinden etkileyecektir. Diğer yandan bahse konu doküman çerçevesinde; binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesi planlanmaktadır. TOBB, yeşil mutabakat sürecini yakından takip etmekte, sektörel görüşlerin kamu ile paylaşılması, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerle sürece katkı sağlamaktadır.

Yeşil dönüşümle birlikte, enerji verimliliğine yönelik çalışmaların daha fazla önem kazandığı bu dönemde Birlik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nda özel sektörü temsilen yer alan TOBB, Enerji Verimliliği Haftasında "TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli" düzenlenmektedir. 13 Ocak 2022 tarihinde Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği başlıklarında 2 oturum olarak düzenlenecektir."

İlgilenen üyelerimiz panele https://webinar.tobb.org.tr  adresinden erişilebilir."

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası