Görüşlerinizi
Paylaşın
TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, TOBB'un, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada kullanılması, taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi"nin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerde bulunarak, söz konusu belgenin alımı hususundaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılmasını talep ettiği belirtilmiştir.

TOBB TIR Komitesince değerlendirilen ve Bakanlık yetkililerine iletilen talep üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde 30.12.2021 tarihinde yeni bir değişiklik yapılarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretlerle taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki belgesi geçerlilik süresi;

  • 10 yıl ve daha uzun olanlar için %70 indirim,
  • 5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,
  • 5 yıl ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacaktır.

İndirim, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri kapsayacak olup, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde ilgili Bakanlık'a müracaatta bulunması ve işlemlerini bu süre içerisinde tamamlaması gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası