100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
TAMİR AMAÇLI GEÇİCİ İHRACAT- A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, Gümrük Birliği ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşyanın garanti kapsamı dışında tamir amacıyla Gümrük Birliği ülkelerine geçici ihraç edilmek istenmesi durumunda, eşyaya ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne başvurulduğu belirtilmiştir.

Konu hakkında Bakanlık'tan alınan yazıda, A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümlerin, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar'da düzenlendiği belirtilmiştir. Söz konusu Karar'da yer verilen maddelerin, A.TR Dolaşım Belgesinin Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracı durumunda düzenlenecek bir belge olmasına yönelik şekilde kurgulanan hükümler olduğu açıklanmıştır.

Bu itibarla A.TR Dolaşım Belgesinin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanarak, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar'da ilgili hükümlerine yer verilen INF2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmiştir.


Önemle bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
Ankara Ticaret Odası