100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
İZİNLİ GÖNDERİCİ UYGULAMASI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda aşağıdaki hususlar belirtilmiştir:

1975 TIR Sözleşmesi ve 1 seri no'lu Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) çerçevesinde yürütülen TIR Karnesi hareket, çıkış ve varış işlemleri ilgili gümrük idarelerince yürütülmektedir. 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, TIR Karnesi hamillerinin işlemlerini kolaylaştırmak adına uygulanmaya başlanan izinli gönderici uygulaması kapsamında, TIR Karnelerinin, gerekli tescil işlemlerini yaptırılması amacıyla fiziki olarak gümrük idaresine gönderilmesi gerekliliği uygulamasına son verilmiştir.

Bu kapsamda TIR Karnesi kapsamında izinli gönderici işlemleri;

  1. İzinli gönderici, ihracat yükü taşıyacağı TIR Karnesi kapsamında tescil edeceği TIR İhracat Özet Beyanın üzerinde yalnızca ilk taşıma senedinde İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarasını beyan ederek TIR İhracat Özet Beyanı tescil edecek,
  2. İzinli gönderici tesisinde yüklenen ve TIR karnesi kapsamında ihracat eşyası taşıyan araç için TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmayacak,
  3. TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmadan, ilgili firma temsilcisi tarafından TIR İhracat Özet Beyan numarası ve İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası hareket gümrük idaresine beyan edilecek,
  4. Hareket gümrük idaresinde ilgili memur tarafından sunulan bilgiler kullanılarak VOLET-1 tescili sistem üzerinden yapılacak,
  5. Çıkış gümrük idaresi kendisine ibraz edilen ve üzerine herhangi bir resmi mühür tatbik edilmemiş olan TIR Karnesi üzerinde Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) 39 uncu maddesi çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirecek,
  6. Hareket gümrük idaresince tatbik edilmeyen resmi mühür de karnedeki ilgili alana çıkış gümrük idaresi tarafından tatbik edilecek ve VOLET-1 ile VOLET-2 yaprakları koparılarak TIR Karnesi sürücüsüne verilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu taşımanın izinli gönderici kapsamında olduğu, TIR karnesinde ve sistemde yer alan mühür numarasının İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası olduğunun tespiti ile doğrulanması ise yine gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Düzenlemeye ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan "İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzu" ve İzinli Göndericilerin TIR Karnelerini nasıl dolduracağına ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.

İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.

İzinli göndericilerin TIR karnelerini nasıl dolduracağına ilişkin örneğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası