Görüşlerinizi
Paylaşın
MISIR GÖNDERİ ÖN BİLGİLENDİRME (ACID) SİSTEMİNE İLİŞKİN NOTA HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Mısır'ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin TOBB tarafından muhtelif tarihlerde bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, bu defa Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2022 tarihli yazısına atıfta bulunularak Mısır Maliye Bakanlığı tarafından, Kargo Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin prosedürler hakkında bilgi içeren ve Kahire Büyükelçiliğimizce Ticaret Müşavirliğimize iletilen Nota' nın bir örneğinin ekte sunulduğu belirtilmektedir.

 

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası