100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
RUSYA FEDERASYONU ATA KARNESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan Bakanlığın Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği tarafından gönderilen 01.03.2022 tarihli yazıda özetle; Rusya Federasyonu'na geçici ithalat kapsamında gelen sergi  fuar  eşyası girişinde kullanılan ATA Karnelerinde yapılan tipik hataların belirtildiği;

 

Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuarlara ülkemizden hem milli hem de bireysel düzeyde katılım sağlandığı; milli katılımlı fuarlar ile ilgili olarak katılım öncesinde organizatör firma aracılığıyla firmalara ATA Karnesi düzenlenmesi hususunda gerekli bilgi notlarının iletildiği,  güncel sorunlara ilişkin uyarıların yapıldığı ve gerekli koordinasyon sürecinin yine organizatörle eşgüdümlü bir şekilde yürütüldüğü; ancak özellikle bireysel katılımlı fuarlarda muhtelif katılımcı firmalarca Rusya Federasyonu'ndaki güncel uygulamalar ve meri mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, hatta ATA Karnesi düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası getirilebildiği, Rus Gümrük yetkililerince konunun tespit edilmesinin ise firma mağduriyetine yol açtığı;

 

Bu itibarla, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmaların, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen keyfiyete yönelik olarak belirli aralıklarla önemle uyarılmalarında, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında muhakkak müşavirlikleri ile irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarının detaylıca incelemesinde fayda görüldüğü bildirilmiştir.

 

Bilgilerini ve özellikle Rusya Federasyonuna yönelik düzenlenen ATA Karnelerinin, Odalar Birliğince uygulamaya konulan otomasyon sisteminden basımından önce dikkatlice kontrol edilmesi ve varsa hataların düzeltilmesi gerekmektedir.

 

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Ticaret Odası