Görüşlerinizi
Paylaşın
TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK KAPISININ GEÇİCİ OLARAK HİZMETE KAPATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan duyuruda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 20.02.2022 tarihli yazıda; Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin 12.04.2022 tarihli yazısında da özetle, Gürcistan Gelirler İdaresi ile yapılan şifahi görüşmede 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren Türkgözü-Vale sınır geçiş noktasının geçici olarak kapatılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirildiğinin ifade edildiği belirtilmiş ve  bu kapsamda, ilgili Birimler ile tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında Türkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılmasına yönelik Bakanlık Makamının 19.04.2022 tarihli yazısı ile talimatlandırıldığı bildirilmiştir. 

Bununla birlikte, aynı yazıda, Gürcistan'a açılan Sarp ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapıları açık durumda olup yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için anılan Gümrük Kapıları hizmet vermeye devam edeceği bildirilmiştir. 

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası