Görüşlerinizi
Paylaşın
GÜRCİSTAN GÜMRÜK KAPILARINDA YAPILAN KONTROLLER HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.05.2022 tarihli yazıya istinaden;  Gürcistan'ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrükleri'nde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi Makamlarınca Tiflis Ticaret Müşavirliği'ne bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep  edilebildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, taşımacılarımızın bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin güncel ve tutarlı olmasına ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmesinin ortaya çıkacak olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası