Görüşlerinizi
Paylaşın
KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİ (REX) HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.06.2022 tarihli yazıya atfen Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) ile ilgili olarak;


  • Türkiye'de yerleşik ihracatçılar yalnızca, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/501 sayılı Karar'ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer'i İthalat Rejimi Kararı Ek-1'inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliğine göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebilmektedirler.

  • Türkiye - Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallık'a yapılacak ihracatlarda; 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4'ünde yer alan "menşe beyanı" düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

  • Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'na göre; AB'de yerleşik olup, Birleşik Krallık'a AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7'sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği bilinmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası