100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
FAS'TA KAMU İHALELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KARARNAMENİN YAYIMLANMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 22.07.2022 tarihli ilgili yazısına istinaden; Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, 30 Haziran 2022 tarih ve 7104 sayılı Resmi gazetede kamu ihale usulleri ve mali garantilerin kaydileştirilmesine ilişkin Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı'nın 14 Aralık 2021 tarih ve 1982.21 sayılı kararnamesinin yayımlandığı ve söz konusu kararname ile yüklenicilerin ve tedarikçilerin elektronik veri tabanının kullanımı, başvuruların elektronik olarak sunulması ve çekilmesine ilişkin hüküm ve koşulların yanı sıra elektronik açık artırmalara erişim koşullarını da belirlediği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahsi geçen işlemlerin, kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri ulusal bir kamu alımları portalı üzerinden gerçekleştirileceği, Portal'ın, ihale sahibinin proje dosyasını danışma kuruluna sunma, gözlemlerini not alma ve adaylara yönelik dosya, belgeler, ek bilgi ve göstergeler sağlamasına olanak tanıdığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Portal'ın geçici teminat işlemlerinin yaptırılması, belgelerin elektronik olarak imzalanması,  başvuruların değerlendirilmesi, ihale zarf açma oturumu sonuçlarının açıklanması, ihaleyi kazanan ve başvuruları reddedilen adaylara bilgi verilmesi için imkân sağladığı kaydedilmektedir.

Kararnamenin bazı belirli hükümlerinin yürürlüğe girişi Kararnamenin Resmî Gazetede yayınlanmasından on gün sonra (10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren), değeri 5 Milyon Dirhemi aşan kamu ihalelerine ilişkin hükümlerin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ve değeri 2 Milyon Dirhemi aşan ihalelerin hükümlerin ise 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Kararname 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren bütünüyle geçerli olacaktır.


Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası