Görüşlerinizi
Paylaşın
TPS-OIC MENŞE İSPAT BELGESİ'NİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 31.08.2022 tarihli yazıya atfen, TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması kapsamında kullanılması öngörülen TPS-OIC Menşe İspat Belgesi'nin onay ve vize işlemlerinin elektronik ortamda düzenlenmesine dair teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu belirtilerek, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren bahse konu belgenin onay ve vize işlemlerinin sadece elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği  bildirilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu belgenin 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenecektir.


Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla, 

Ankara Ticaret Odası