100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
BİTKİSEL YAĞLARIN SUPALAN ELLEÇLENMESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.08.2022 tarihli yazıya atıfta bulunularak, liman idari sahasında uygun altyapıya sahip bir kıyı tesisi var iken supalan olarak elleçlenmesi yasak olan bitkisel yağların; 1 Şubat 2023 tarihine kadar kapsam dışına alınarak supalan olarak elleçlenmesi hususunun daha önceki yazılarda bildirildiği belirtilmiştir.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2022 tarihli yazısında ise belirtilen yükler için yapılacak yük operasyonlarında 14.11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında gereken emniyet tedbirlerinin alınması ve 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıktan özel izin alması gerektiği, sadece liman idari sahasında gerekli altyapıya sahip liman bulunmaması şartı göz önünde  bulundurulmayacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla özel izinler için başvuruların sadece kıyı tesislerinden kabul edileceği bildirilmiştir.


Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası