100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALE DUYURUSU

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi 4112 ada 8 parsel numaralı taşınmaz "Satış" yöntemi ve "Pazarlık" usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesi amacıyla 06.09.2022 - 28.09.2022 tarihleri arasında ihale ilanına çıkılmıştır.

İhale ilanı ve taşınmaza ilişkin bilgiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın www.oib.gov.tr adresinde yer almaktadır.