100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
2017/625 SAYILI REGÜLASYONU GEREĞİNCE LABORATUVAR KONTROLÜNDEN GEÇMİŞ ÜRÜNLERİN ANALİZ SONUÇLARINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 27.10.2022 tarihli yazısına istinaden, Sofya Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizine ilişkin olarak firmalarımızın Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansınca gerçekleştirilen analize itiraz etme taleplerinde artış yaşandığı, bununla birlikte firmalarımızın itiraz prosedürü ve ikinci analize ilişkin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığının anlaşıldığı aktarılmıştır.

Bu itibarla, Sofya Ticaret Müşavirliği tarafından, Gıda Güvenliği Ajansı'ndan itiraz süreci ve ikinci analiz prosedürüne ilişkin olarak resmi bilgi talep edildiği belirtilmiştir.

Gıda Güvenliği Ajansı tarafından verilen cevapta aktarılan bilgiler çerçevesinde, yapılan analize itiraz sürecinin en az 9 gün sürdüğü, ikinci analiz talep hakkının ancak ikinci itiraz sonucunda doğduğu ve akabinde gerçekleştirilecek ikinci analiz de dikkate alındığında sürecin oldukça uzun zaman aldığı anlaşıldığı iletilmektedir.

Bilgileri ve bu kapsamda yaşanan mağduriyetin ve ürünlerde yaşanabilecek bozulmalar sonucu ortaya çıkan ekonomik kaybın azaltılması amacıyla ilgili hususlar hakkında bilgi verildiği paylaşılmaktadır.

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından iletilen 14.10.2022 tarihli ilgili yazının Türkçe çevirisinin tam haline ulaşmak için tıklayınız.


 

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası