100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
TRANSİT REJİMİ ELEKTRONİK KAPSAMLI TEMİNAT MEKTUPLARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.11.2022 tarihli yazıya atfen,  Bakanlığın 08.09.2022 tarihli yazı konusu hususlarla ilgili olarak, Gümrük Genel Tebliği'nin (Transit Rejimi) (Seri No: 4) 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapının kurulmuş olduğu, 15.09.2022 tarihi itibarıyla halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 5 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası, Şekerbank) ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasına geçildiği belirtilmiştir.

Gelinen aşamada, ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektupları e-teminat olarak alınmaya başlandığı iletilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını teminen gerekli çalışmaların yürütülmekte olduğu, 2023 Ocak ayı itibarıyla ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının kâğıt ortamda düzenlenmemesi ve kâğıt ortamda kapsamlı teminat mektuplarının kabul edilmemesinin planlandığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin yine kâğıt usulde devam edeceği aktarılmıştır.

Konu ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını hususu önemle rica olunur.

 

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası