100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
GÜRCİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE PARA TRANSFERLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 30.11.2022 tarihli yazısına istinaden, Batum Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak,  Gürcistan'da bankacılık kanalı ile gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da Menşe Şahadetnamesi'nin Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu ile ilgili bilgi verilmektedir.

Söz konusu uygulamadan anlaşıldığı kadarıyla, ithalatçının ilgili döviz tutarını Türkiye'ye transfer edebilmesi için ihracatçı firmadan temin edilecek EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgesi ve hatta bazı durumlarda taşıma belgelerinin de Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu getirildiği, ihracat beyannamesi olmaksızın EUR1 Dolaşım Sertifikasının işlevsellik kazanmaması sebebiyle, ihracatçının mal bedelinin tamamı ya da bir kısmını ithalatçıdan almadan önce işlem başlatması durumu ortaya çıktığı ve bu uygulamanın ihracatçımızı mağduriyete açık halde bıraktığı ifade edilmiştir. Dolaşım belgelerinin düzenlenmesindeki kolaylıklardan faydalanan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki ihracatçılarımız hariç, Gürcistan'a ihracatta hem peşin hem de akreditifle çalışmayı tercih eden firmalarımızın anılan uygulama kapsamında zorluklar yaşayacağının beklendiği iletilmektedir.

Öte yandan, Gürcistan'da Gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye'deki merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması nedeniyle doğrudan ABD Doları cinsi para transferinin yapılabildiği ve bazı evrakın ibrazında kolaylık sağlandığının anlaşıldığı paylaşılmaktadır.

 

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası