100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
TIR KARNESİ TEMİNATI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Odalar Birliği'ne münferit zamanlarda Odalarımız ve TIR Karnesi Hamilleri tarafından bildirilen ve TIR Karnesi kullanılarak yapılan taşımalarda ülkemiz gümrüklerinde taşınan yükün fatura değerinin TIR Karnesi ile sunulan 100.000,- Avro tutarı teminatın üzerinde olması nedeniyle TIR Karnesinin kabul edilmemesi konusu hakkında Ticaret Bakanlığımız nezdinde Odalar Birliğince girişimde  bulunulduğu paylaşılmıştır.

Bu girişimlerin neticesinde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.02.2023 tarihli yazıda, taşınan eşyanın gümrük vergi ve resimlerinin beher TIR Karnesi için belirlenen teminat tutarını aşması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin olarak 10.02.2023 tarihli yazıları ile tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, TIR Karnesi kapsamı yapılan taşımalarda, TIR Sözleşmesi ve ilgili ulusal mevzuatımıza uyulması koşuluyla TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için, gümrük vergi ve resimlerinin yüksek olması gerekçe gösterilerek, ilave teminat talep edilmesi veya TIR Karnesinin kapatılarak başka bir transit sistemi teminatı talep edilmesinin yerinde olmadığı, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde acilen Odalar Birliği ile temasa geçilmesi hususu iletilmiştir.

 

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası