Görüşlerinizi
Paylaşın
KALİTE SİSTEM DANIŞMANI ULUSAL MESLEK STANDARDI TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 23.08.2021 tarihinde Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.


Bu protokole istinaden MYK Kılavuzu çerçevesinde, ilgili sektör temsilcileri ile hazırlanan " Kalite Sistem Danışmanı Seviye 6 Ulusal Meslek Standardı Taslağı"nın ilgili tarafların (ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve eğitim kuruluşları, ilgili olan yetkili işçi sendikası, sınav ve belgelendirme kuruluşları) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

"Kalite Sistem Danışmanı Seviye 6 Ulusal Meslek Standardı"na ilişkin değerlendirmeye göre görüş ve önerilerinizin, "Görüş ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek 08.05.2024 tarihine kadar iletisim@atoidea.com adresine e-posta yoluyla iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Ek 1: MYK Ulusal Meslek Standardı Taslağının Görüşe Gönderilmesi Yazısı

Ek 2: Kalite Sistem Danışmanı Ulusal Meslek Standardı Taslağı

Ek 3: Görüş ve Değerlendirme Formu