Görüşlerinizi
Paylaşın
11. KOMİTE -
TARIM ÜRÜNLERİ MESLEK KOMİTESİ
PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 29.01.2021 tarih ve E-24710717-100-185722 sayılı yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

"Bilindiği üzere; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda, 22 Aralık 2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakan oluru ile güncelleme yapılmış olup, bu güncelleme ile, 31.12.2019 tarih ve 66745475-145.07-311222 sayılı Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 10. Maddesinin birinci fıkrası "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 01.01.2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz" olarak değiştirilmiştir.

Bununla birlikte; Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin bb) bendinin 1) fıkrasında "Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası (16,54 TL), elektronik ortamda satış yapanlara ise 3.000 Türk lirasından (3.000 TL) 30.000 Türk lirasına (30.000 TL) kadar, idari para cezası verilir." hükmü yer almaktadır."

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası