Görüşlerinizi
Paylaşın
17. KOMİTE -
TEKSTİL - TUHAFİYE - MEFRUŞAT MESLEK KOMİTESİ
TİCARİ İŞLETMELERİN MESAİ KISITLAMASI DIŞI KALMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Odamız girişimleri sonucu, İl Umum Hıfzısıhha Kurulu, ticari işletmelerin mesai kısıtlaması dışı kalmasına karar verdi. Söz konusu kararla, ATO üyesi ticarethaneler saat 16.00'dan sonra da ticari faaliyetini sürdürebilecek.

18.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'nın ilgili bendi aşağıdaki gibidir:

(F) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 09.11.2020 tarih ve 2020/79 sayılı Kararı ile; İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine karar verilmişti. Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, mesai, fazla mesai ve/veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine, bu konuda mesai başlangıcının 07:00 olması kaydıyla mesai bitiş saatlerinin, 17:00 - 19:00 saatleri arasında olmamak kaydıyla, firmaların kendilerince belirlenmesine, bu düzenlemeden üretim dışında kalan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, ticarethane, mali müşavir, oto tamircisi ve lastik tamircisi.) muaf tutulmalarına karar verilmiştir.

Önemle bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası