Görüşlerinizi
Paylaşın
28. KOMİTE -
SERAMİK VE VİTRİFİYE SATICILARI MESLEK KOMİTESİ
KOBİ YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK STRATEJİK YÖNETİM, İNOVASYON VE ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMA EĞİTİMİ

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) eşgüdümünde yürüttüğü "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi" altında geliştirilmiş "Büyütelim Bu İşi" faaliyetine ilişkin bir çıktı olarak sunulan "KOBİ Yöneticilerine Yönelik Stratejik Yönetim, İnovasyon ve Uluslararası Pazarlara Açılma Eğitimi" gerçekleşecektir.

19-20 Kasım 2020 tarihlerinde 09:30-12:30 saatleri arasında, ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleşecek eğitim, aşağıdaki başlıkları içerecek ve ATO üyeleri eğitimden ücretsiz faydalanacaktır.


  • Stratejik yönetim bilgi ve becerilerin kazandırılması
  • İnovasyon
  • Uluslararası pazarlara rekabetçi yöntemlerle açılma
  • Hedef pazar, kitle ve rakip analizleri
  • Strateji oluşturma ve gerçekleştirme


Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin https://www.buyutelimbuisi.org/ web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurması yeterli olacaktır. Başvuru yapan üyelerimize eğitim içeriği hakkında detaylı bilgiler mail yolu ile iletilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önemle bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası