Görüşlerinizi
Paylaşın
29. KOMİTE -
KÖMÜR VE YERALTI KAYNAKLARI MESLEK KOMİTESİ
ATO VE İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNDİRİM PROTOKOLÜ HAKKINDA

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında belirlenen koşullar çerçevesinde Üniversite Lisans ve Ön Lisans Programlarının yıllık öğretim ücretlerinde belirli oranlarda indirim uygulanacaktır.

Lisans ve Önlisans Programları İndirimlerinden Faydalanma Koşulları:

-Üniversiteye ücretli kontenjanından kabul edilen öğrencilerden aşağıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere, her bir üyelik için bir kere olmak üzere her dönem yıllık öğretim ücretlerinde %15 indirim uygulanır.

-İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı olup aynı zamanda Ankara Ticaret Odası üyesi olan,

-Ankara Ticaret Odası'na 1 yıllık üyeliği, son 1 yıldan bu yana ortaklığı, temsil ve ilzama yetkili olması şartlarının hepsini sağlayan,

-Gerçek kişilerin eşleri ile 1. Derece kan ve kayın hısımlarına (TMK m. 18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)

-Tüzel kişi üyelerin eşleri ile 1. Derece kan ve kayın hısımlarına (TMK m. 18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)

-Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir:

1. Gerçek kişi olanların ilgili oda kayıt belgesi.

2. Tüzel kişi olanların ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge ile oda kayıt belgesi.

3. İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin onaylı vukuatlı nüfus örnekleri.

4. Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.