Görüşlerinizi
Paylaşın
29. KOMİTE -
KÖMÜR VE YERALTI KAYNAKLARI MESLEK KOMİTESİ
KAĞITSIZ İHRACAT UYGULAMASI-MAVİ VE YEŞİL HATTA İŞLEM GÖREN BEYANNAMELER HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen duyuruda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2021 tarihli yazısına atıfta bulunularak,  BİLGE Sisteminde yapılan değişiklik ile ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dökümanlar" kısmında taranarak beyan edilen belgelerin, sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin  verilmemektedir.

Ancak, en son yapılan değişiklik ile bloke kaldırma işlemi olmadan da doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelere yönelik BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilen mavi hat kriterinde ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilen yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde;


  • "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belgelerin beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan "Çıkabilir" statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,
  • Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere, taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,
  • Sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının, sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün "çıkabilir" statüye ilerletilmesi,
  • Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin, beyannamenin "çıkabilir" statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi, 

yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelere yönelik pilot uygulaması 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup, uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflendiği bildirilmiştir. 

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası