Görüşlerinizi
Paylaşın
29. KOMİTE -
KÖMÜR VE YERALTI KAYNAKLARI MESLEK KOMİTESİ
UKRAYNA-YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ DUYURUSU

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen duyuruda, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Daire Başkanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Ukrayna'da faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımızın Ukrayna'daki çatışma durumundan zarar görmesi ihtimali ve olası zararların telafi edilmesi kapsamında iş sözleşmelerinin, sigorta sözleşmelerinin, makine-ekipmanlara ait faturalar gibi diğer önemli hususların dikkatle dokümante edilerek, kayıt altına alınmasının elzem olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir. 

Yazıda devamla, müteahhitlik firmalarımızın yurtdışında üstlendiği projeler kapsamında gerçekleştirdiği makine-ekipman sevkiyatına ilişkin "2013/1 sayılı, Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ"de (Serbest Bölgeler: 2013/1) yer alan ilgili maddeler (madde 18-19) çerçevesinde, bu Tebliğ ile geçici ihracatla yurtdışına gönderilmiş ve süresi dolmaya yakın makine-ekipmana ilişkin süre durdurma başvurusu yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası