Görüşlerinizi
Paylaşın
29. KOMİTE -
KÖMÜR VE YERALTI KAYNAKLARI MESLEK KOMİTESİ
İŞYERİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞİM PROGRAMI (İŞMEP)

Sayın Üyemiz,

İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP), "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında uygulanan bir programdır. Proje, KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından uygulanmaktadır.


İŞMEP'in amacı:

 

  • Mesleki becerileri işbaşında edindirmek ve geliştirmek,
  • Kadınlara, gençlere ve engelli bireylere öncelik tanıyarak insana yakışır iş fırsatlarını artırmak,
  • Beceri açıklarını kapatmak ve işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

 

İŞMEP programı 2022 yılında Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ve İstanbul illerinde uygulanacaktır. Bu illerdeki uygulamaların toplamı olarak, 2022 yılında 2000 faydalanıcı İŞMEP programı kapsamında işe yerleştirilecektir. Faydalanıcıların %50'sinin Suriyeli mülteci, %50'sininTürk vatandaşı ve toplam sayının en az %30'unun kadın ve en az %5'inin engelli birey olması hedeflenmektedir.

 

1) Hangi işletmeler İŞMEP Programına başvurabilir?

Çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin yasalarla düzenlenen yükümlülüklerini yerine getiren tüm işverenler programa başvurabilir.

Bu işletmeler:

- Yeni, ilave personele ihtiyaç duyan işletmeler olmalı.

- İşyerinde mesleki eğitim ve gelişimi destekleyebilecek kapasiteye sahip olmalı.

- İŞMEP sonrasında katılımcıların istihdamını sürdürmeyi hedeflemelidir.

- Suriyeli katılımcılar için çalışma izni almalı ve ardından sigorta kayıtlarını gerçekleştirmelidir. (Çalışma izni prosedürlerine yönelik destek İŞMEP ekibi tarafından sağlanmaktadır.)

 

2) Program kapsamında verilen destekler nelerdir?

- İşbaşı ve iş dışı mesleki eğitimler

- ILO standartları, çalışma mevzuatı, işyerinde temel haklar ve prensipler, sürekli mesleki gelişim, işyerine uyum, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültürler arası iletişim hakkında eğitimler (ILO Türkiye Ofisi tarafından verilmektedir.)

- İşe yerleştirilen her katılımcı için 6 ay boyunca sürecek olan aylık ücret desteği (aylık 1750 TL)

- İşe yerleştirilen her katılımcı için 6 ay boyunca sürecek olansosyal güvenlik prim desteği (aylık 1250 TL)

 

3) Destek ödemeleri nasıl yapılmaktadır?

SGK prim desteği ve çalışma izni masrafları desteği, ILO Türkiye Ofisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) işbirliğinde yürütülen Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) kapsamında, işverenlere SGK tarafından aktarılmaktadır.

Maaş desteği ödemeleri ise gerekli bütçenin ILO Türkiye Ofisi tarafından uygulama ortağına aktarılmasının ardından, uygulama ortağı tarafından işverenlere ödenmektedir. İşveren kendi yükümlülüğü olan maaş ve SGK prim ödemelerini yaptığını gösteren belgeleri ibraz etmekte ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından hakedilen miktarlar işverenin hesabına aktarılmaktadır.

 

4) Program kapsamında verilen mali desteklerin süresi ne kadardır?

Program kapsamındaki mali destekler 6 AY süreyle devam etmektedir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve başvuru prosedürleri ayrıca paylaşılacaktır.

 

5) Programdan faydalanabilecek alanlar nelerdir?

- Aşçılık

- Pastacılık

- Tekstil

- Bilgisayar Destekli Tasarım

- Grafik Tasarım

- CNC

 

ÖNEMLİ

İşletmeler tarafından doldurulacak olan "İşletmeler İçin Başvuru Formu"na ulaşmak için tıklayınız.

 

- Yukarıdaki link üzerinden sistem kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kaydınızı oluşturduktan sonra en kısa sürede irtibata geçilerek, firmanız uygulayıcı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilecektir.

 

Detaylı bilgi için:

Saha Koordinatörü: 0530 257 40 21 (İş verenler için)

Eğitim Koordinatörü: 0530 257 40 23 (İş arayanlar için)

 

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası