Görüşlerinizi
Paylaşın
32. KOMİTE -
MAKİNE VE METAL İMALATI MESLEK KOMİTESİ
İSLAMABAD-TAHRAN-İSTANBUL (İTİ) ULAŞTIRMA KORİDORU HK.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan gelen yazıda, Pakistan'ın yakın geçmişte TIR Sözleşmesine katılmış olduğu, bu sayede TIR Karnesi kapsamında Pakistan hareket ve varışlı taşımalar yapılması imkânı sağlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla aşağıdaki hususlar bildirilmiştir:

Pakistan-İran-Türkiye güzergâhında ilerleyen İslamabad-Tahran-İstanbul (İTİ) karayolu ulaştırma koridoru, 08.10.2021 tarihinde TIR Karnesi kapsamında yapılan 2 adet taşıma ile birlikte hayata geçirilmiştir.

Söz konusu koridor özellikle zaman ve maliyet bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. Oluşturulan koridor, ortalama 1 ay süren denizyolu seferi teslim süresini 8 ila 12 güne düşürecek ve aynı zamanda dünya genelinde yaşanan konteyner kısıtlılığının yarattığı maliyet artışı ve teslimatta gecikme sorunundan kaçınılmasını da sağlayabilecektir.

Diğer taraftan oluşturulan koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) isimli proje ile birlikte kullanıldığında, yakın gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki yük akışı için de bir alternatif bir güzergâh oluşturabilecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,
Ankara Ticaret Odası