Görüşlerinizi
Paylaşın
35. KOMİTE -
İKAMET AMAÇLI İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ MESLEK KOMİTESİ
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTALARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Odamıza ulaşan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısını ilgi tutarak bilgilere yer verilmektedir:

 

Bakanlığın ilgi yazısı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Ek 15 inci maddesinde "Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu hükmü, 20'nci maddesinin yerlere teslim edilmesi zorunludur." (dd) bendinde "Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (10.000 TL) idari para cezası verilir." hükmü ve 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin Geçici ikinci maddesinde "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükmünün yer aldığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmelerin, Çevre Kanunun Ek 15 inci maddesi kapsamında yetki belgesi düzenlenmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.


Ankara Ticaret Odası