Görüşlerinizi
Paylaşın
4. KOMİTE -
KUYUMCULAR VE MÜCEVHERAT MESLEK KOMİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK) ve VERBİS KAYDI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kanun kapsamında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında 15 Eylül 2020 Salı günü saat 14:00'te İnternet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek seminerde KVKK ve bu kapsamda KOBİ'lerin yükümlülükleri hakkında bilgi verilerek, son kayıt tarihi büyük ve orta ölçekli işletmeler için 30/09/2020, mikro ve küçük ölçekli işletmeler için 31/03/2021 olan VERBİS kaydı ilgili ekran görüntüleri üzerinden anlatılacağı bildirilmektedir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.


Bilgilerinize önemle sunarız.

Saygılarımla.

Ankara Ticaret Odası