Görüşlerinizi
Paylaşın
43. KOMİTE -
KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI MESLEK KOMİTESİ
KOSOVA-BANKA İZLENİMİ VEREN ŞİRKETLER HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.12.2021 tarihli yazıya atfen özetle; Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısını ilgi tutarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine ilişkin 344 üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ticaret unvanlarında banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişiler hakkında uygulanacak cezai müeyyideleri düzenleyen 150 nci maddesi hükümlerinin Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kuruluşların Kosova'da banka unvanı ile şirket açtıkları, Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye'de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. evrak sundukları belirtilmiştir.

Yazıda, bahse konu kuruluşların Kosova'daki banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı açıklanarak, söz konusu ülkede faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşların Kosova Merkez Bankası'nın web sitesinden teyit edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Bu itibarla, Kosova'da faaliyet gösteren bankalar ile yapılacak işlemlerde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,
Ankara Ticaret Odası