Görüşlerinizi
Paylaşın
43. KOMİTE -
KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI MESLEK KOMİTESİ
TOPLU TEMİNAT MEKTUPLARININ YÜKÜMLÜLERCE SORGULANABİLMESİ HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2021 tarihli yazısında,  4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine sunulan toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen düzenleme yapılmış ve 01.02.2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye  alınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasındaki "e-İşlemler" bölümünde yer alan GET-APP uygulamasının "Detaylı Beyan" modülü altındaki "Toplu Teminat Sorgulama" menüsü üzerinden,


  1. "Doğrudan Temsil Yetkisi" ne sahip kullanıcılar tarafından kendi ad/unvanlarına tanzimli toplu teminat mektuplarının,
  2. "Dolaylı Temsil Yetkisi" ne sahip kullanıcılar tarafından ise kendileri ile temsile yetkili oldukları firma/şahıslar adına tanzimli toplu teminat mektuplarının,

tutar ve bakiye bilgilerinin teminat numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Ticaret Odası