Görüşlerinizi
Paylaşın
45. KOMİTE -
BOYA SATICILARI VE İMALATÇILARI MESLEK KOMİTESİ
GÜMRÜK BEYANNAMESİ TESCİL SIRA SAYISI-FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.11.2021 tarihli yazıya atfen, "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan)" düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanı, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapıldığı belirtilmektedir. BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine, sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilmektedir. Bu numara, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içermektedir.

Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilmiş ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu itibarla, bir örneği linkte sunulan düzenlemenin, 4 Aralık 2021 Cumartesi, saat 12:00-15:00 arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,
Ankara Ticaret Odası