Görüşlerinizi
Paylaşın
65. KOMİTE -
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen bir yazıda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2021 tarihli yazısına atfen,  2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 04/02/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge tarafınıza sunulmuştur.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası