Görüşlerinizi
Paylaşın
65. KOMİTE -
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ HK. DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda; geçici ithalat işlemlerine yönelik olarak yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nde çeşitli değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

Buna göre;

-Tebliğin Rejimin İşleyişi başlıklı 4. Maddesine "ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir." ifadesi eklenerek TOBB tarafından hayata geçirilen ATAK sistemi üzerinden oluşturulan verilerin Bilge sistemine aktarılmasının altyapısı sağlanmıştır.

-Tebliğde yabancı karnelerle ilgili eşya ülkemize gelmeden internet üzerinden Bakanlık tarafından oluştururlacak yeni bir site ile Bilge sistemine veri aktarımı altyapısı sağlanmıştır.

-Yabancı ATA Karnelerinin temsilci bölümünde temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda, noter tasdikli vekaletnameye alternatif olarak, TOBB tarafından oluşturulan standart bir vekaletname örneğinin kullanılması sağlanmıştır.

Tebliğin son haline ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası