Görüşlerinizi
Paylaşın
65. KOMİTE -
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
TİO YETKİ BELGESİNDE YAPILAN İNDİRİM HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen duyuruda, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2022 tarih ve 130188 sayılı yazısına atfen; "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği" hükümleri gereğince, yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin, imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, gerçek ve tüzel kişilerin almaları zorunlu olan Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesinde, 30 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete' de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile %80'e varan oranda indirim yapıldığı  bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca, 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan indirimin, 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre (27 Şubat 2022 tarihine kadar) ile sınırlı olduğu, bu indirimden yararlanarak TİO yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan bilgi ve belgelerle birlikte Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri'ne müracaat etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası