Görüşlerinizi
Paylaşın
65. KOMİTE -
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI (İPA)

Sayın Üyemiz,

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereği yerel düzeyde yılda en az bir defa "İşgücü Piyasası Araştırması" gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 2022 Yılı İşgücü Piyasa Araştırması'nın (İPA) alan çalışması, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 18 Nisan-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 5.493 işyeri ziyaret edilmek, yüz yüze veya telefon, mail gibi iletişim araçlarının kullanılması suretiyle, işyeri bilgi formu uygulanarak gerçekleştirilecektir.

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personellerince işyerlerine uygulanacak bilgi formu ile alınan bu bilgiler, yalnızca istatistiksel çalışmalarda kullanılmak maksadıyla toplanmakta olup, gizliliği 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile teminat altına alınmıştır.

Araştırma kapsamında tespit edilen açık iş, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin toplanacak veriler, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce hazırlanacak "Yıllık İşgücü Eğitim Planı"nın veri kaynağını oluşturacaktır.

Üye işyerlerimizce İşgücü Piyasası Araştırması uygulama aşamasında Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeline yardımcı olunması, gerekli kolaylığın sağlanması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası