Görüşlerinizi
Paylaşın
65. KOMİTE -
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
ÇİÇEKÇİ SEVİYE 5 ULUSAL MESLEK STANDARDI TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 23.08.2021 tarihinde "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Bu protokole istinaden MYK Kılavuzu çerçevesinde, ilgili sektör temsilcileri ile hazırlanan "Çiçekçi Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı Taslağı"nın ilgili tarafların (ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve eğitim kuruluşları, ilgili olan yetkili işçi sendikası, sınav ve belgelendirme kuruluşları) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

"Çiçekçi Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı Taslağı"na ilişkin değerlendirmeye göre görüş ve önerilerinizin, "Görüş ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek 26.09.2022 tarihine kadar mesyet@atoidea.com adresine e-posta yoluyla iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


MYK Ulusal Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderilmesi Yazısı

Çiçekçi Ulusal Yeterlilik Taslağı

Görüş ve Değerlendirme Formu

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası