Görüşlerinizi
Paylaşın
65. KOMİTE -
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
İNŞAAT VE TESİSAT RAYİÇ VE BİRİM FİYATLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN DUYURU

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın E-71621987-755.03.06-8070997 sayılı yazısını önemle bilgilerinize sunarız.

 

 

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılı inşaat ve tesisat rayiç ve birim fiyatlarının tespitinde değerlendirilmek üzere, inşaat rayiç ve birim fiyatlarına esas işçilik-araç ve gereç listeleri ile makine ve elektrik tesisatı listelerindeki iş kalemlerine ilişkin fiyatlandırmalarınızın, listeler halinde ve katalog bilgileri ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'na 5 Ocak2024 tarihine kadar bildirilmesi ilan olunur."