Görüşlerinizi
Paylaşın
66. KOMİTE -
GÖZLÜKÇÜLÜK VE FOTOĞRAFÇILIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
BREXİT - TEMİNAT MEKTUPLARI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya atıfta bulunularak, ortak transit sisteminde asıl sorumlu olan firmaların "1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla akit taraflar nezdinde yürürlüğe girecek olan ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin eklerini değiştiren 2/2018 sayılı Ortak Komite Kararı ile mezkur sözleşmenin bireysel ve kapsamlı teminata ilişkin olan Ek III İlave C1 ve C3 değişmiş olup; anılan Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak iç hukukumuza aktarım süreci tamamlanmıştır.

Buna göre, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Gümrük Genel Tebliği'nin (Transit Rejimi) (Seri No: 4) 1 no'lu eki Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu" ve 3 no'lu eki "Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu"nun, aşağıdaki bağlantıdan indirilecek mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. 


Ek-1 Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu'nu indirmek için tıklayınız.

Ek-3 Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu'nu indirmek için tıklayınız.


Bilgilerinize önemle sunulur.

 

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası