Görüşlerinizi
Paylaşın
67. KOMİTE -
SİGORTACILIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
GEÇİCİ İHRACATTA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENMESİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:


TOBB'un 27.01.2022 tarihli yazısında, Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısında bildirmiş olduğu A.TR Dolaşım Belgesi'nin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanmış olup, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar'da ilgili hükümlerine yer verilen INF 2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun bulunduğuna dair görüşe yer verilmişti.

Yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak TOBB'a iletilen sorunlar ve görüşler muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi olarak Ticaret Bakanlığı'na iletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.05.2022 tarihli yazıda ise Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonuyla geçici ihraç kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda yürütülen istişareler ve varılan mutabakat neticesinde, eşyanın Avrupa Birliği'ne (AB) geçici ihracatı kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin önünde bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği ve ülkemizden AB'ye bu kapsamda gerçekleştirilecek ihracatlarda A.TR Dolaşım Belgesi'nin düzenlenmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızdan geçici ihracat kapsamı eşya (taşıma kapları veya tamir amaçlı eşya vb.) için AB'ye A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, talebin yerine getirilmesinde sakınca bulunmamaktadır.


Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası