Görüşlerinizi
Paylaşın
8. KOMİTE -
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK KOMİTESİ
EKONOMİK TARİFE SORUNLARI GRUBU (ETSG) SEKTÖR DUYURUSU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan elektronik postaya atfen, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemizin temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Elektronik postada, bu linkte bir örneği sunulan ve hâlihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi paylaşılmıştır. Ayrıca,  Avrupa Birliği ithalat değerinin 15.000 Avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve listede kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak, 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği  açıklanmıştır.

Elektronik postada devamla, konu hakkında bilgi, tarih ve formlara https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi  adresinden ulaşılabildiği ve askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için ise 2021/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğin (İthalat: 2021/18) incelenebileceği vurgulanmıştır.

Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:


Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Muhammet HARTAVİ | Uzman | 0312 204 95 84 | hartavim@ticaret.gov.tr

Burak AVCI | Uzman | 0 312 204 91 89 | avcib@ticaret.gov.tr


Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Fundagül BACI | Uzman | 0 312 204 91 46 | bacif@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY | Mühendis | 0 312 204 92 96 | yuneyf@ticaret.gov.tr 


Önemle bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası