Görüşlerinizi
Paylaşın
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Güllük Mahallesinde bulunan, tapunun 1005 ada, 514 parselinde kayıtlı 288,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 12 adet 1+1 den oluşan inşaat işinin 19 yıl süreyle "Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli" çerçevesinde değerlendirilmesi yönünde hazırlanan ihale ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.