Görüşlerinizi
Paylaşın
İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR) HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGB) alınan yazıya atıfta bulunularak, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini ve sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan İşletme Değerlendirme Raporu'nun e-devlet üzerinden erişime açıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR); "İşletme Künye Bilgileri", "Genel Sıralama", "İnsan Kaynakları" "Ar-Ge Yenilik Markalaşma" "Verimlilik" "İhracat"  ve "Finansman" olmak üzere yedi bölümden oluştuğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerinden hazırlandığı bildirilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası