Görüşlerinizi
Paylaşın
TİCARET BAKANLIĞI'NIN 2020/17 SAYILI GENELGESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı belirtilmektedir. 

Yazıda ayrıca bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuzun, https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu adresinde aldığı bildirilmektedir.


Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası